Merki Háskóla Íslands

Lógó Háskóla Íslands

 

Leit að almennu lógói/merki HÍ, fræðasviða og deilda
Leit að lógói/merki stofnana og verkefna HÍ

Merki Háskóla Íslands eru í grunninn til tvö, annars vegar eiginlegt innsiglismerki og hins vegar auðkenni (lógó). Auðkennið hefur síðan afbrigði fyrir öll svið Háskóla Íslands og allar deildir þar sem mið er tekið af litum fræðasviðanna. Auðkennið má einnig nota sem vatnsmerki í prentgripum og auglýsingum og er þá gert ráð fyrir að reglum um notkun þess sé fylgt.

Eiginlegt innsiglismerki Háskóla Íslands (stimplað, þrykkt eða prentað á bréfsefni) er notað við formlega skjalagerð til staðfestingar á umboði þess sem skjalið ritar í nafni háskólans eða stjórnunareiningar innan hans. Sérstakar reglur gilda um notkun innsiglismerkisins.

Auðkenni (lógó) Háskóla Íslands er notað við almenna kynningu á þeirri starfsemi sem fram fer á vegum skólans, fræðasviða og deilda innan þeirra. Þetta á við um rannsóknir, kennslu og fræðslu og alla þjónustu. Auðkennið má aldrei nota eitt og sér, því þarf ávallt að fylgja nafn Háskóla Íslands hvort sem er á íslensku eða ensku.

Auðkennið mega nota:

  • Allir fastráðnir starfsmenn HÍ þegar þeir koma fram eða senda frá sér skjöl eða gögn á vegum þeirrar stjórnunareiningar sem þeir starfa í
  • Þeir sem hlotið hafa akademíska nafnbót skv. reglum þar að lútandi
  • Öll fræðasvið
  • Allar deildir
  • Allar stofnanir sem heyra undir fræðasvið og deildir
  • Allar stofnanir sem heyra undir háskólaráð
  • Sameiginleg stjórnsýsla HÍ

Einnig er heimilt að nota auðkennið, ásamt auðkennum annarra aðila, ef fyrir hendi er samstarfssamningur um tiltekin verkefni, sbr. t.d. samning Háskóla Íslands og Landspítala – háskólasjúkrahúss. Einnig ef um er að ræða sameiginleg verkefni, svo sem ráðstefnur og málþing. Þjónustusamningar og samningar um styrki við einstök verkefni veita ekki heimild til þess að nota auðkenni háskólans nema sérstaklega sé um það samið.

Fjöldi stofnana er starfræktur innan vébanda Háskóla Íslands. Mikilvægt er að þessar stofnanir kenni sig við háskólann í því prentefni sem frá þeim fer. Þar sem tengingin kemur ekki beint fram í heiti stofnunarinnar og í þeim tilvikum þar sem stofnanirnar notast við sitt eigið merki skal skilgreina tenginguna við háskólann á viðeigandi hátt. Samræmis skal gæta í notkun merkis háskólans og æskilegt er að þær stofnanir sem nota merki háskólans virði leturgerð hans. Ætíð skal nota Frutiger-leturgerð með merkinu.

Auðkenni Háskóla Íslands er Pallas Aþena. Það má nota sem vatnsmerki án heitis háskólans. Þessa útfærslu er sjálfsagt að nota í vefsvæðum, rafrænum markpósti, markpósti, prentgripum og auglýsingum. Háskólaauðkennið er þá notað 20% hvítt ofan í mynd. Merkið má einnig nota ofan í lit háskólans eða liti fræðasviða og deilda, í 20% hvítu. Í prentgripum þurfa að sjást a.m.k. 60% af auðkenninu. Á vefsíðum má hafa auðkennið stærra en í prentgripum og er þá ekki nauðsynlegt að það sjáist nema að hluta.

Skýringarmynd um notkun vatnsmerkis HÍ

Þú ert að nota: brimir.rhi.hi.is